Wydanie nr 202/2024, Sobota 20.07.2024
imieniny: pokaż (9 imion)Paweł, Eliasz, Sewera, Hieronim, Małgorzata, Leon, Heliasz, Czesław, Leona
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl

Obwieszczenie Starosty Sztumskiego z dnia 5 lipca 2024 roku.

Obwieszczenie Starosty Sztumskiego z dnia 5 lipca 2024 roku.

Starosta Sztumski działając na podstawie art. 11c, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. 2024 r., poz. 311) oraz art. 10, art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

podaje do publicznej wiadomości,

że z wniosku Zastępcy Burmistrza Dzierzgonia Pani Aleksandry Kun z dnia 03 VII 2024 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Słowackiego o budowę ścieżki pieszo-rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą”.

Inwestycja będzie realizowana na terenie poniższych nieruchomości oraz ich części:

A. wszystkie aktualnie istniejące działki objęte inwestycją:

woj. pomorskie, powiat sztumski, gm. Dzierzgoń, 221605_4

- obręb ewid. Dzierzgoń - Miasto dz. nr: 501/57, 501/10, 812/1, 529, 533/9, 533/8, 501/54

B. wykaz działek w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego dróg gminnych:

woj. pomorskie, powiat sztumski, gm. Dzierzgoń, 221605_4

- obręb ewid. Dzierzgoń - Miasto dz. nr: 501/57, 501/64 (501/10), 812/1, 529, 533/9, 533/19 (533/8), 501/54

C. wykaz działek które przejdą na własność zarządcy drogi na mocy - art. 11f ust. 1 pkt 6), w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2 w/w specustawy, z dniem ostateczności decyzji:

woj. pomorskie, powiat sztumski, gm. Dzierzgoń, 221605_4

- obręb ewid. Dzierzgoń - Miasto dz. nr: 501/64 (501/10), 533/19 (533/8)

(*) W nawiasach podano numery działek przed podziałem według oznaczeń w ewidencji gruntów

 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją, o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie (art. 10 Kpa).

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia na tablicach ogłoszeń właściwych urzędów, w biuletynie informacji publicznej oraz w prasie lokalnej.

Z aktami sprawy można zapoznać się w pok. nr 34 – II piętro Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, w godz. 8:00-14:00 pon.-pt., tel. (055) 267-74-55.

 

Z up. Starosty Sztumskiego

Wojciech Babalski

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

 

 

 

Informacja prasowa Starostwa Powiatowego w Sztumie

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.