Wydanie nr 84/2023, Sobota 25.03.2023
imieniny: pokaż (6 imion)Mariola, Dyzma, Nikodem, Maria, Lutomysł, Ireneusz
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości.

Wójt Gminy Stare Pole, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy Stare Pole przeznaczona została do dzierżawy.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0015, Ząbrowo

Działka ewidencyjna nr 40/2

Nr KW: GD1M/00018940/9

Powierzchnia nieruchomości:

0,0782 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, RIVa

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo (uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 grudnia 2010 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 52, poz. 1213 z dnia 10 maja 2011 r.), nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem A.3MN – teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w formie zabudowy wolnostojącej, dopuszcza się funkcję usługową oraz produkcję ogrodniczą na potrzeby własne. Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na drobne uprawy warzywne
i zieleńce, ogródki przydomowe, cele rekreacyjne.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy dzierżawy.

Forma wydzierżawienia, okres dzierżawy:

Bezprzetargowo, na wniosek dzierżawcy na okres do 3 lat.

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy:

215,00 zł netto/ rocznie

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

I rata do 15 lutego za pierwsze półrocze,

II rata do 31 sierpnia za drugie półrocze.

Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość stawki czynszu dzierżawnego na cele inne niż rolne może podlegać corocznej waloryzacji według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, na stronie internetowej: www.bip.starepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 15.03.2023 r. do dnia 05.04.2023 r.


 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole


 

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.