Wydanie nr 112/2024, Niedziela 21.04.2024
imieniny: pokaż (8 imion)Feliks, Addar, Anzelm, Drogomił, Apollo, Apollina, Bartosz, Konrad
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork z dnia 4 marca 2024 roku.

Wójt Gminy Malbork podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Malbork, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej dz. nr 68/1, obręb Grobelno.

Nieruchomość wolna od obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. z 2023 r. Dz.U. poz. 344) pierwszeństwo w jej nabyciu, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów;
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jej spadkobiercą, jeżeli złożą wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Malborku dz. nr 107/1, obręb Grobelno oznaczona jest jako droga. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym uchwalą Nr XX/173/2021 Rady Gminy Malbork z dnia 24 marca 2021 r. dz. nr 107/1, obręb Grobelno znajduje się na terenie oznaczonym symbolem R - tereny gruntów rolnych.
Wykaz wywieszony został dnia 4 marca 2024 r. na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w lokalu Urzędu Gminy Malbork oraz w sołectwie Grobelno, jak również opublikowany na stronie internetowej urzędu /www.gmina.malbork.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej /ugmalbork.mojbip.pl/.

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Malbork

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Gmina Malbork


Komentarze

Na czas ciszy wyborczej przed wyborami samorządowymi 2024 komentarze zostały wyłączone.